„SPOŁEM” Mysłowicka Spółdzielnia Handlowa w Mysłowicach